Solfrid E. Buø, daglig leder / veileder

Solfrid har utdanning innen pedagogikk, helsefag, ledelse, og er sertifisert i MBTI® og lederutvikling.

Hun har et stort engasjement for løsningsfokusert tilnærming, fordi det bidrar til mer opplevelse av mestring og mening. Mestring er en viktig faktor for oppnåelse av ønskede resultater, og en sentral kilde til helsefremmende tanker hos oss alle. Solfrid leter derfor frem tilpassede aktiviteter, forankret blant annet innen positiv psykologi og salutogenese, med målsetning om å styrke samt videreutvikle samspillet mellom mennesker.

Fra 2011 til 2014 bodde Solfrid med familien i Canada. Det å leve i et multikulturelt samfunn har gitt verdifull erfaring, og et styrket nettverk.

Kontakt Solfrid

«A leader, anyone who holds her or himself accountable for finding potential in people and process.»
- Brené Brown