Samarbeidspartner

Statera Norge har et forretningssamarbeid med Svenska Hälsopromotion Gruppen (HPG), som har jobbet systematisk med helsefremmende arbeid i mer enn 15 år.

HPG har utviklet nyttige og hensiktsmessige metoder og verktøy som bidrar til god forståelse for hva som skaper jobbengasjement, glede, trivsel - og økt lønnsomhet for virksomheter og organisasjoner. Vi omtaler det som friske og fremgangsrike arbeidsplasser og kulturer.

Statera Norge har enerett i Norge til å tilby de salutogene tjenester og verktøy som HPG har utviklet og selger i Sverige.

HPG ble etablert som et svar på behovet for å gjøre arbeidsplasser og organisasjoner mer helsefremmende, og selskapet er markedsledende i arbeidet med å utvikle salutogent lederskap, medarbeiderskap og organisasjonsutvikling.

Med grunnlag i vitenskaplig teori og praktisk erfaring har HPG utviklet kunnskap og verktøy som kan styrke og videreutvikle både mennesker og organisasjoner. I dag tilbyr selskapet bøker, kurs og praktiske tilnærminger som har en tydelig salutogen tilnærming til helsefremmende arbeid.

Hundrevis av organisasjoner og tusenvis av ledere har i løpet av årene har fått hjelp til å gjøre sine arbeidsplasser til sunne arenaer, hvor folk ønsker å være og hvor de kan trives og lykkes med det som er viktig.

Les mer om HPG