Velkommen 2018 - 5 råd for et godt arbeidsmiljø.

Takk for samarbeid og samtaler i 2017!

STAMIs direktør Pål Molander innleder under NHOs årskonferanse 9.1.2018. Statera Norge deler med glede artikkelen "5 råd for et godt arbeidsmiljø" - og ønsker velkommen nye muligheter for aktivitet som fremmer og styrker det som fungerer.

Godt nytt år!