Relasjoner skaper resultater!

Sykmeldte mener de ville kommet raskere tilbake i jobb hvis sjefen var mer forståelsesfull

(Kilde; Dagens Næringsliv 10.4.2018)

Statera Norge har gjennom ulike prosjekter erfaring med bruk av aktivitet som styrker deg som leder og medarbeider! For mange mennesker er det viktig å oppleve mestring uten å oppleve å bli "stemplet" som syk.

"Det handler om å utvikle relasjoner som skaper resultater - HUSK Å VÆRE NYSGJERRIG på dine kolleger og medmennesker".

Ta kontakt hvis du er opptatt av å styrke egen relasjonskompetanse gjennom mer kunnskap og trening i SALUTOGEN kommunikasjon.