Opptatt av gode arbeidsplasser for fremtiden?

Det er vi i Statera Norge også.

Frokostseminar om temaet den 26. oktober hos Arbeidstilsynet er et av flere arrangementer i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeidsliv.». Du kan du lese mer om EU-kampanjen, som går i 2016 og 2017 på nettsidene til Det europeiske arbeidsmiljøorganet (European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA)