OKTOBERTILBUD - helsefremmende medarbeidersamtaler

Medarbeidersamtaler - en ære for meg som leder å gjennomføre!

"Tenk å få kunne stille spørsmål, lytte til hva medarbeiderne mine har av tanker, refleksjoner og ønsker. Hvilket privilegium å være med på, samt legge til rette for at alle skal ha det så bra som mulig. Dermed kan vi sammen lykkes, med både våre individuelle og felles mål."

Vi ønsker at de fleste ledere som gjennomfører medarbeidersamtaler opplever det slik, og samtidig vet vi at det dessverre finnes ledere som kjenner både stress og ubehag når denne grunnleggende lederoppgaven skal gjennomføres.

En slik opplevelse påvirker ikke bare den enkelte leder, det påvirker selvsagt også medarbeideren. I tillegg påvirkes, noen ganger, øvrige kollegaer og medmennesker. Må det være slik?

Vi har erfaring med mange ulike modeller for medarbeidersamtaler, og vet at drivkraften for å gjennomføre slike samtaler er ulik. Det finnes mange modeller, og i noen anledninger er du kanskje for "opphengt" i bruk av maler og modeller som egentlig ikke passer eller bidrar til nok kunnskap. Hva er målsetningen med de medarbeidersamtale modellene du kjenner og bruker? Har du tenkt på det? I så fall - dekker de behovene du har som leder?

Vi tilbyr en modell for medarbeidersamtaler som heter SalutogenDialogen® - medarbeiderskap.

Denne modellen legger til rette for oppmerksomhet omkring de mellommenneskelige relasjoner i arbeidsmiljøet, og styrker muligheten for å få frem mer kunnskap om hva som har betydning med hensyn til at medarbeideren skal prestere best mulig med sine unike ressurser, og utfordringer. Det bidrar til helse og fremgang!

Gode samtaler forutsetter både teknikk og kreativitet. Det er derfor viktig med metodikk som gjør at en kan øve, og på den måten optimalisere det som fungerer samt styrker evnen til å nå frem med det som ikke oppleves funksjonelt.

Vi mener med grunnlag i dette at du som leder;

  • kan styrke og videreutvikle deg selv og dine medarbeidere
  • i større grad vil oppleve at det er meningsfylt og gjennomføre medarbeidersamtaler
  • opplever med salutogene medarbeidersamtaler vil oppleve økt glede og arbeidsengasjement.

Vi tilbyr derfor nå, og frem til 15. november, GRATIS prøveinnlogginger til deg som er leder.

Slik kan du få mer innblikk i hva denne metoden innebærer, og teste hvordan dette samtaleverktøyet fungere ved medarbeidersamtaler. Velkommen til oss, vi ser frem til å høre fra deg

Statera Norge - din samarbeidspartner ved utviklingen av en frisk og fremgangsrik organisasjon.