KURS "Salutogent lederskap" - for deg som er opptatt av å styrke medarbeiderens og organisasjonens helse samt redusere sykefraværet Bergen 26. og Oslo 27.oktober.

Vi legger til grunn at det fortsatt vil være behov for organisering og optimalisering av rammene for at både enkeltpersoner og grupper av mennesker skal kunne yte sitt beste. Det forutsetter evne og vilje til å bidra til et arbeidsmiljø som er opptatt av det som fungerer og styrker.

Her er et utdrag fra artikkelen " Kindereggeffekten - Hva skal til for at arbeidsmiljøet skal fremme produktivitet?" skrevet av Pål Molander, direktør ved STAMI:

Det er en vanlig misforståelse at kravene i Norsk arbeidsliv er lave. Faktisk viser internasjonale undersøkelser at vi er på topp i Europa når det gjelder arbeidskrav: både kvantitative og emosjonelle.

Kombinasjonen av høye krav og høy grad av kontroll over eget arbeid er faktisk sunn og kan bidra til en aktiv arbeidssituasjon, som igjen kan skape trivsel, engasjement og fremme god helse. Arbeidsmiljø handler først og fremst om slike prosesser, og om hvordan man kan optimalisere arbeidets organisering og innretning for å fremme både produksjonen og den enkeltes arbeidsforhold og -innhold. Slik at man i sum oppnår gode synergier."


Kurset "Helsefremmende ledelse og salutogense" bidrar med kunnskap og praktisk tilnærming innen helsefremmende ledelse. Dette styrker deg som er opptatt av å fremme evnen til å håndtere høye krav, og videreutvikle forståelsen om tilrettelegging for den enkelte medarbeider til beste for virksomhetens resultatoppnåelse.

Salutogenese betyr å søke opprinnelsen til helse, og finne frem til betingelser for at mennesker lykkes både profesjonelt og privat. Sentralt i et salutogent lederskap er det å bidra til en sammenheng som oppleves meningsfull, begripelig og håndterbar. Salutogent lederskap handler om videreutvikle opplevelsen av mening hos mennesker, og alltid forsøke å styrke helsen slik at unødvendig fravær, konflikter og misnøye forebygges. Det er basert på lederens interesse for andre mennesker, vedkommendes vilje og evne til å inspirere, motivere samt anerkjenne positiv og konstruktiv atferd. En slik tilnærming legger til rette for en meningsfull sammenheng hvor både lederskapet og medarbeiderskapet bidrar til suksess. Organisering og ledelse blir i denne sammenheng et spørsmål om å legge til rette for læring og forståelse samt meningsfylt aktivitet blant annet gjennom at alle har mulighet for å ta initiativ.

Velkommen - vi ser frem til å møte deg!