Hvor mye må vi legge til rette på kontoret?

Det er ukens juridiske dilemma på Ledernett.

Ergonomi er en viktig faktor innenfor helsefremmende arbeid - det handler om å forebygge samt å styrke det som fungerer. 

Du som leder ønsker at dine medarbeidere skal prestere, og bidra til gode prestasjoner i virksomheten slik at mål- og resultatkrav nås. Det er derfor viktig som leder å legge til rette for aktiviteter som tydeliggjør at synspunkter fra ansatte tas på alvor. Når det gjelder optimalisering av de fysiske forholdene på arbeidsplassen, løses dette enkelt ved å benytte fagpersoner som er kvalifisert til å se løsninger med målsetningen om å tilby dine medarbeidere gode arbeidsplasser. Kvalifiserte fagfolk er trent til å finne frem til løsninger innen de fysiske omgivelsene som er tilgjengelig.

"80 prosent av befolkningen rammes av muskelskjelettplager i løpet av et år, og hos et betydelig antall personer resultere plagene i sykefravær og uførhet. Det anslås at slike plager koster om lag 30 milliarder kroner i året. Har vi da råd til å ikke å velge å bruke ergonomisk kompetanse som kan være med på å forebygge sykefravær og uførhet? Ergonomisk veiledning gir råd om aktivitet og bevegelse for å forebygging av muskelskjelettplager. Gjennom blant annet stimulere til pauser og variasjoner i arbeidet, mener forskerne på STAMI" Stein Knardahl, STAMI til fagbladet Arbeidervern.

Det å innhente slik fagbistand er ikke nødvendigvis dyrt, og må ses i forhold til ressursbruk og utgifter knyttet til fravær, redusert arbeidsinnsats samt utvikling av mer langvarige og unødvendige konflikter med grunnlag i for eksempel misnøye og manglende konstruktive samtaler.

Gjennomgang av arbeidsplassen med bistand fra en godkjent fagperson kan dekkes via NAV dersom det er fare for at arbeidstaker kan bli sykemeldt eller har vært sykemeldt. Gjelder dette en IA virksomhet kan utgiftene dekkes via tilrettleggingstilskudd, og for virksomheter som ikke er en IA bedrift kan det dekkes via ordningen arbeidsplassvurdering.

Ta kontakt med Elisabeth dersom du vil ha mer informasjon