Helsefremmende ledelse i et salutogent perspektiv.

Hvordan kan jeg styrke meg selv og andre slik at det blir en god opplevelse av sammenheng og meningsfullhet?

Organisasjoner som drives slik at den enkelte opplever meningsfullhet, oppnår økt produktivitet, større grad av trivsel samt en styrket helsetilstand. Dette smitter i tillegg over på andre arenaer som er berørt av, eller i kontakt med denne organisasjonen på ulike måter.

Statera Norge er opptatt av å bidra til selvledelse og ledelse som:

  • Stimulerer din nysgjerrighet - på deg selv, på menneskene du møter og på omgivelsene i stort!
  • Bidrar til at arbeidsplassen din er opptatt av å lete etter de faktorene som gjør at den enkelte kan fungere så optimalt som mulig!

Salutogent lederskap

Det blir i ulike sammenhenger fremhevet hvordan engasjementet stiger og sykefraværstallene synker i organisasjoner som legger til rette for deltakelse.

Uansett om jeg skal lede meg selv eller andre, fungerer det best hvis:

  • jeg begriper og forstår meg på sammenhengen,
  • sammenhengen og oppgaven oppleves meningsfull,
  • jeg kan håndtere situasjonen som jeg selv ønsker, eller omgivelsene krever at jeg skal mestre den. (Anders Hanson, Salutogent lederskap - for helse og fremgang, 2010)

En salutogen tilnærming styrker muligheten for å oppnå jobbengasjement gjennom å stimulere nysgjerrighet og opplevelse av mening.

Statera Norge er opptatt av balanse mellom prestasjon og livskvalitet. Vi tilbyr og leverer helsefremmende tjenester basert på forskning samt praktisk erfaring gjennom mange år innen fagstillinger, bedriftshelsetjeneste, HR / HMS ledelse / veiledning, undervisning, forretningsutvikling, faglig-politisk arbeid og konsulentvirksomhet.

Helse er en forutsetning for den enkeltes opplevelse av prestasjoner og livskvalitet. Våre tjenester bygger på at det er en sammenheng mellom den enkeltes helse, mestring samt jobbengasjement, og ivaretakelse / utvikling av en frisk og framgangsrik organisasjon. Her kan du finne mer informasjon om våre Helsefremmende tjenester

Våre nettbaserte verktøy fremmer nysgjerrighet, økt selvinnsikt, mestring og helse. Verktøyene er nyttige hjelpemidler i arbeidet med å avdekke informasjon og ressurser som bidrar til gode dialoger, og planlegging av helsefremmende tiltak. Dette reduserer sykefravær, forebygger konflikter og øker verdiskapningen i organisasjonen samt dens omgivelser.