Frokostseminar 14.desember - Helsen er en ressurs!

Helsen er en ressurs! Kan den styrkes gjennom dialogen med pårørende?

Hvordan du fungerer og yter ditt beste avhenger av din opplevelse av sammenheng og helse, både på den profesjonelle og private livsarenaen. En viktig oppgave for enhver leder er dermed å påvirke arbeidsoppgavenes sammenheng, og legge til rette for aktiviteter samt utøve aktivitet som styrker helsen.

Hvordan bidrar du til dialoger med pårørende som styrker helsen?

Det er frokost fra kl 08.00, og registrering fra kl 07. 45.

Seminaret avsluttes kl 11.00.

VELKOMMEN til Oslo Militære Samfund, Myntgata 3, 0151 Oslo

AVLYST, mange takk for din interesse!

Innledere:

Jan Frich Professor /overlege, Universitetet i Oslo og Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus.

Hans interesser er helseledelse, pasient- og pårørendes erfaringer og nevrologiske sykdommer. I sin innledning vil han fokusere på:

Pårørende ved kronisk sykdom-hvordan fremme god samhandling?

Jørn Buø har 25 års erfaring fra Forsvaret hvor han har hatt flere sjefs- og stabsstillinger, blant annet som norsk forsvarsattaché. Han har siden 2004 hatt ulike lederstillinger i næringslivet, og er i dag Vice President Business Development i Kongsberg Defence and Aerospace. Styremedlem i NROF og Krigsskolen venner. Styreleder i Statera Norge.

I sin innledning vil han fokusere på: Ledelse fra et pårørende perspektiv.

Elisabeth Gedde er partner i Statera Norge. Hun har bakgrunn som ergoterapeut med master i helsefremmende arbeid.

Hun har lang erfaring fra bedriftshelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og rehabilitering. Hun vil sammen med Solfrid holde en kort innledning om:

Helsefremmende ledelse i et salutogent perspektiv.

Solfrid E. Buø er partner / daglig leder i Statera Norge. Hun har bakgrunn som lærer innen helse-, sosial- og miljøfag, tilleggsutdanning innen sosialfag og naturfag samt markedskommunikasjon.

Hun har erfaring fra helsevesenet, skole - og utdanning samt fra ulike virksomheter blant annet som leder innen HR / HMS. I tillegg har hun hatt ulike verv som tillitsvalgt.