Emosjonelt arbeid og sykefravær

Emosjonelt arbeid og sykefravær - gode dialoger skaper mer helse.

Gode dialoger og tydelige roller skaper mer og bedre helse ved å redusere disharmoni mellom egne følelser samt omgivelsene sine forventninger. Et typisk eksempel på emosjonelt arbeid er arbeidsplasser innen helse- og omsorgstjenesten. Likeså finner vi det innen undervisning og ved arbeidsplasser hvor barn i særlig grad er involvert.

Hva skal til for å skape gode dialoger mellom pasienter, pårørende, kollegaer og ledere i norsk helsetjeneste, eller mellom ulike yrkesgrupper som møtes for å oppfylle ulike definerte målsetninger og rollebidrag?

Stami publisert nylig en studie, med tittelen " Emosjonelt arbeid og sykefravær" hvor det kommer frem at arbeidstakere som ofte må undertrykke egne følelser, eller vise følelser som ikke er i overensstemmelse med egne følelser, har økt risiko for sykefravær.

For å oppnå en arbeidshverdag med mer harmoni mellom egne følelser og omgivelsene sine forventninger, det vil si en hverdag med mer opplevd balanse mellom krav og mestring, må arbeidsplassen utvikle en kultur som styrker og støtter opp om deltakelse, ansvar samt involvering. 

Ingen er vel egentlig uenig i dette? Det synes likevel som om vi har en utfordring med å utøve det vi vet. Må det være slik?

Salutogent lederskap skaper salutogene arbeidsmiljøer

Med en salutogen (saluto, helse, og gense, opprinnelse eller tilblivelse) tilnærming formes læringskulturen av å skape begripelige (forståelse), håndterbare (handling) og meningsfylte aktiviteter samt prosesser. Dette gir en større grad av opplevd kontroll (velvære) og fremmer helse. En slik tilnærming bidrar til ønske om å ta ansvar, og reduserer frykten for å ikke strekke til. Dette påvirker normalt kvaliteten på arbeidet til det bedre samt reduserer sykefraværet. Her er vårt bidrag i Ledernytt "Hvordan står det til med helsen?"

Statera Norge - din samarbeidspartner ved utvikling av mer balanse mellom krav og mestring.

Vi tilbyr både bedriftstilpassede og åpne kurs hvor kunnskap og trening i det salutogent tankesettet vektlegges. Det legges til rette for praktiske tilnærminger i hverdagen, og vi tilbyr metodikk og verktøy som er utviklet på basis av den salutogene teorien. Den salutogene tilnærmingen gir både arbeidstaker og leder mer kunnskap om hva som forbedrer arbeidsmiljøet for den enkelte og organisasjonen som helhet.

Den 14. desember arrangerer vi frokostseminaret " Helsen er en ressurs". Professor og overlege Jan Frich vil innlede om hvordan en kan fremme god samhandling med både pårørende og pasienter. I tillegg vil Jørn Buø, med bakgrunn fra ulike roller i Forsvaret og næringslivet, formidle sine tanker om ledelse fra et pårørende perspektiv.