Litteratur

Salutogent lederskap - for helse og fremgang av Anders Hanson (oversatt og utgitt 2012)

Et salutogent lederskap fokuserer på menneskers og arbeidsgruppers ressurser. Det tar utgangspunkt i lederens interesse for andre mennesker og viljen til å inspirere, oppmuntre samt bekrefte positiv atferd. Dette kan bidra til økt trivsel blant ansatte og funksjonalitet. Salutogent lederskap kan derfor gi fremgang, mer lønnsomhet og økt effektivitet.

Les mer og bestill her

Salutogen kultur - från värdegrunn till värksamhetsnytta av Anders Hanson (2015)

Salutogen kultur handler om hva det er som faktisk avgjør om mennesker og organisasjoner lykkes. Forfatteren skriver med grunnlag i sin mangeårige erfaring med forbedring i organisasjoner, hvor anvendelsen av et fremmende og verdiorientert tankesett har vært sentralt for både struktur og kultur. Når en arbeidsplass begynner å snakke om hva man vil, hva som er viktig og hvordan man vil ha det skjer det noe merkelig. Da blir mål, resultater og arbeidsglede viktigere enn å lete etter feil og mangler, og bruke tid på å eliminere dem. En salutogen tilnærming kan veilede deg i å utvikle et verdibasert lederskap som påvirker arbeidsplassen og organisasjonens kultur.

Les mer og bestill her

Hälsopromotion i arbetslivet av Anders Hanson (2004)

Bokens beskriver helsefremmende arbeid som en idé, kunnskapsområdet og strategien for å fremme helse generelt, og spesielt på arbeidsplassen. Noen av bokens teoretiske poeng er Aaron Antonovsky idé om salutogene, og hans teori om «Sense of Coherence» (2005). Boken er teoretisk, men også skrevet med tanke på å gi støtte i den praktiske anvendelsen av folkehelsearbeidet.

Les mer og bestill her