Veiledning - individuell - team

Hva trenger du for å oppleve mestring, og balanse mellom krav og håndtering?

Bevissthet om hvordan du påvirker, og påvirkes av dine omgivelser på individ og organisasjonsnivå bidrar til bedre relasjoner. Gjennom god relasjon til deg selv oppnår du bedre relasjon til dine medmennesker uansett hvilken arena du befinner deg på.

Helsefremmende veiledning handler om å utforske, bekrefte og ta vare på aktivitet som bidrar til opplevelsen av mestring.

Statera Norge tilbyr helsefremmende kunnskap og veiledning innen: Medarbeider- , leder - og teamutvikling

Medarbeider, - leder - og teamutvikling

Mennesker er forskjellige, og nøkkelen til en effektiv organisasjon ligger i å benytte forskjellene på konstruktivt vis. Læringsperspektivet er sentralt i verktøyene vi tilbyr.

Verktøyene SalutogenDIALOGEN® - medarbeiderskap og SalutogenDIALOGEN - organisasjon™ er pedagogiske prosessverktøy. De er utviklet med grunnlag i sosiologen Aaron Antonovskys teori om at et menneskes helse er direkte knyttet til menneskets opplevelse av sammenheng, det han kalte «Sense of Coherence».

Statera Norge er sertifisert bruker av MBTI® som bygger på Jungs typeteori om at mennesker har forskjellige preferanser for hvordan vi henter energi, bearbeider informasjon, fatter beslutninger og organiserer hverdagen. Dette krever forståelse for, og fundamental kunnskap om hvordan mennesker fungerer. MBTI® gir deg kunnskapen du trenger, og muligheten til å jobbe med potensialet ved personlige forskjeller.

BESTEMORS LOV

«Ta folk på fersk gjerning i å gjøre noe riktig.»