Kurs Livsstil

Helsefremmende livsstil

Velkommen til deg som vil videreutvikle opplevelsen av balanse mellom prestasjon og livskvalitet .

Målgruppe

  • Er du opptatt av å videreutvikle din kompetansen om hvordan du, gjennom styrking av egne ressurser, kan påvirke opplevelsen av egen hverdag?
  • Ønsker du å lære mer om hvordan du, og gjerne sammen med andre gjennom fysisk aktivitet i naturlige omgivelser kan oppleve glede og mestring uten pulsklokke og målinger?

Da er mener vi dette er et godt alternativ. MELD DEG på alene eller sammen med noen - vi ser frem til å utveksle kunnskap og erfaringer!

Innhold og målsetning
Mer balanse i hverdagen gjennom økt kunnskap om noen faktorer som bidrar til glede og mestring gjennom:

  • Økt kunnskap om sammenhengen mellom fysisk aktivitet, kosthold og mestring av stress.
  • Bevisstgjøring og styrkning av hvordan du kan ta mer ansvar for egen helse.
  • Oppdage og / eller gjenoppdage viktige motivasjonsfaktorer som vil bidra til en livsstil hvor du opplever at du forstår og håndterer flere av hverdagsaktivitetene som betydningsfulle for styrkning av ditt og andres velvære.
  • Styrke bevisstheten om faktorer som bidrar til overskudd i hverdagen.
  • Økt oppmerksomhet på positiv effekter av å prioritere situasjoner, og aktiviteter som du opplever meningsfylte.

Når vi lykkes med å skape samt etablere nye vaner og rutiner skyldes det som regel at vi opplever et personlig engasjement og mestrer oppgavene / endringene over tid.

Arbeidsform
Arbeidsformen vil veksle mellom faglige innledninger, dialog og praktiske øvelser. Vi tilbyr også oppfølging av grupper på ettermiddag / kveldstid.


Varighet
Kurset er fleksibelt, men er normalt et heldagskurs.

Ved interne kurs hos kunde tilpasser vi gjerne innholdet i samarbeid med kundens behov.

Pris
Normalt vil kostnad være per person. Ved ønske om gruppeoppfølging vil vi også kunne tilby pakkepriser.

Jobber du i en IA- virksomhet? Da kan deler av investeringen refunderes ved at dere før kurset avholdes søker tilskudd hos NAV. Her er link til søknadsskjemaet "Søknad om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd"

For nærmere informasjon kontakt
Solfrid E. Buø på telefon 414 38 130 eller e-post solfrid@stateranorge.no