Kurs Helsefremmende ledelse og salutogenese 2016

Velkommen til kurs - vi er i Bergen desember 2016.

Hvor helsefremmende er din arbeidsplass? Det kan måles! Det kan forklares! Den kan utvikles til det bedre!

Salutogent lederskap fokuserer på ressursene hos mennesker og arbeidsgrupper. Det er basert på lederens interesse for andre mennesker, og lederens vilje til å inspirere, oppmuntre og anerkjenne positiv atferd. Gjennom dette skapes det en meningsfull sammenheng hvor både lederskap og medarbeiderskap bidrar til suksess. Salutogenese betyr å søke opprinnelsen til helse, og finne frem til betingelsene for at mennesker lykkes både profesjonelt og privat.

Vi inviterer til en dag med kunnskap om hva en salutogen tilnærming innebærer, og hvordan den påvirker arbeidsplassen.

Kurset gir deg kunnskap om:

 • Hva skjer når et salutogent perspektiv er retningsgivende?
 • Et meningsfylt arbeid - som drivkraft og indre motivasjon.
 • Begripelighet og tydelighet - om roller, samspill og trygghet.
 • Håndterbarhet som mål - for balanse i arbeid og fritid.
 • Vurderinger og tilnærming - fra problembeskrivelse til løsningsforslag.
 • Praktiske øvelser - som er lett omsettelig når du er tilbake i hverdagen i din oranisasjon.
 • Kurset bidrar med kunnskap og praktiske eksempler om hvordan du kan starte, gjennomføre og videreutvikle helsefremmende tiltak i din organisasjon.

Dette styrker deg blant annet i evnen til å møte og håndtere både medarbeidere og kunder / brukere samt deres samarbeidspartnere m.fl.

Kurset formidler kunnskap om hvordan forebygge sykefravær gjennom et salutogent tankesett og tilpassede verktøy. Det anbefales IA-bedrifter om å søke Nav om "Forebyggings - og tilretteleggingstilskudd".

Noen eksempler på omtaler fra tidligere kurs:

 • mer åpenhet om hva som fungerer / ikke fungerer
 • styrket opplevelse av å arbeid mot felles mål
 • bekreftet opplevelse av at den enkeltes bidrag utgjør en forskjell
 • mindre medikamentbruk hos beboere, og redusert fravær blant ansatte
 • utvidet kunnskap om faktorer som påvirker arbeidsplassens / organisasjonens helsetilstand
 • forbedrede samarbeidsevner og styrket trivsel
 • forsterket trygghet i omstillings - og endringsarbeid

Kurset passer veldig godt for:

Ledere i offentlig og private organisasjoner, og kan kombineres med kurs Helsefremmende medarbeidersamtaler

Arrangøren - kort presentasjon

Kurset arrangers og gjennomføres av

Statera Norge AS og Svenska Hälsopromotiongruppen AB.

Anders Hanson, VD Svenska Hälsopromotiongruppen

Solfrid E. Buø, daglig leder og partner Statera Norge

Elisabeth Gedde, partner Statera Norge

Vi har alle lang erfaring i videreutvikling av ledere, medarbeidere og organisasjoner. Anders Hanson er i tillegg forfatter av boken" Salutogent lederskap - for helse og fremgang" og kortstokken SalutogenDIALOGEN® som inngår i prisen.

Når og hvor skjer det - og hva koster kurset?

Sted og dato

Frister for påmelding

Pris

Bergen*

6.12
Tidspunkt **

Påmelding innen 18.11.2016.


Påmeldingen bindende,
og kursavgiften må betales i sin helhet.


Pris: 3350,- per person***.Prisen inkluderer boken
"Salutogent lederskap - for helse og fremgang", kortstokken SalutogenDIALOGEN®
samt kaffe/te, lunsj og frukt.

*Kurslokalet er sentralt plassert i hver by, med god tilgang til offentlig kommunikasjon.

** Kurset varer fra kl. 09.00 - 16.00.

***Jobber du i en IA-virksomhet? Husk å søke hos Nav om tilskudd.

Statera Norge AS - din samarbeidspartner ved utviklingen

av en frisk og fremgangsrik arbeidsplass.

Omtaler av tilsvarende kurs.

"Min kollega og jeg har en visjon om å bli Sveriges beste aldershjem. Dette kurset har gitt oss muligheter og ytterligere kunnskap om å hvordan analysere vår organisasjon, betingelser og vår ledelse. I tillegg har vi fått verdifulle verktøy til bruk i arbeidet med virksomheten for å nå våre mål. For meg har det selvfølgelig ført til både en personlig og faglig utvikling av mitt lederskap. Kursets struktur inviterer til spennende og givende utviklingsreiser!"

Malin Duckert Ek
Enhetsleder, Trädgårdarna Sverige

"I Mönsterås kommune ble denne dagen første steget på en utviklingsvei som både ledere og medarbeider gikk videre på. Vi ville starte en dialog om hvordan våre virksomheter kan tilpasse seg den salutogene tilnærmingen."

Anna-Lena Blomberg,
Utviklingskoordinator, Mönsterås kommune

Meld deg på her:

Bergen - 6. desember