Faglige nettverk

Liker du å dele kompetanse og utvikle dine relasjoner til andre?

Vi i Statera Norge har tro på å spre kompetanse om helsefremmende aktivitet og arbeid. Med jevne mellomrom arrangerer vi nettverksmøter. Følg med på Aktuelt hvor det vil bli annonsert.

Vi er opptatt av å bidra til å dele gode løsninger med grunnlag i det som styrker, supplerer og gir økt mening for deg som deltaker.

Vi ser frem til å møte deg og dere.

«Det er relasjoner som er grunnen til at vi er her. Det er det som gir livene våre mål og mening. Det er det livene våre handler om». Brené Brown