Skaper vi et samfunn som er opptatt av prestasjon og livskvalitet eller mobbekultur?

Når det legges til rette for hva som er viktig, og hvordan vi vil ha det for å oppleve mening skjer det noe merkelig. Da blir felles mål, resultater og engasjement viktigere enn å bruke tid på og lete etter feil og mangler.

Dette tankesettet gjenspeiles blant annet i regjeringens samlet-plan for barn og ungdom med tittelen
«Trygghet, deltakelse og engasjement - regjeringens arbeid for barn og ungdom».

For å oppnå trygghet, deltakelse og engasjement er det viktig å skape helsefremmende kulturer. En helsefremmende læringskultur tar utgangspunkt i ressursene hos hvert enkelt menneske, og setter den enkelte bedre i stand til å takle de problemene som oppstår. Det helsefremmende tankesettet er med på å fremme folkehelsearbeidet i Norge, og det bidrar til å styrke livskvaliteten til hver enkel borger i et livsløpsperspektiv.

Vi i Statera Norge ønsker å bidra i denne «dugnaden».

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev?