Mestring på arbeidsplassen gir bedre lønnsomhet!

Statera Norge bidrar til å forbedre lønnsomheten! Hørt det før? Hvis svaret er ja - supert! Hvordan opplever du at egen innsats bidrar, og i hvilken grad har du anledning til å sjekke at dine opplevelser er i en slags harmoni med dine kollegaer?

Vi kjenner selvsagt ikke deg personlig - og uansett hva du opplever AKKURAT når du leser denne setningen så er det dine refleksjoner. Det er din subjektive oppfatning. Hvor subjektiv, avhenger av i hvor stor grad du har miljøer og mennesker rundt deg som utfordrer deg og dine personlige opplevelser. I tillegg avhenger det av i hvilken grad du lar andres innspill og tilbakemeldinger influere på dine egne opplevelser, bevist eller ubevist. Dette er med andre ord faktorer som påvirker din opplevelse av øyeblikk, dagen og året.

Utvikling og læring er en livslang prosess. Vi vet at det er lett og naturlig å fokusere på det du er god på, og bli enda bedre på det. Dersom du i tillegg er opptatt av dialoger med menneskene rundt deg, oppdager du titt og ofte at det tar tid å forbedre, øke, styrke og videreutvikle kunnskaper og ferdigheter samt holdninger. Dette er normalt, og gjør seg gjeldende på alle arenaer vi opptrer i mer eller mindre grad.

I Statera Norge har vi så langt i 2016 blant annet brukt tiden på å videreutvikle egen fagkunnskap - selvsagt, det gjør jo alle! Vi har også brukt MYE tid på mye vi ikke kunne noe om for noen måneder siden. Det oppsummeres best ved hjelp av et av Pippi Langstrømpe sine sitater; "Det har jeg aldri gjort før så det får jeg sikkert til". Et eksempel er da vi laget en video, for å skape litt ekstra oppmerksomhet i forbindelse med kurs vi arrangerer sammen med vår svenske samarbeidspartner i oktober.

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev

Har du kjent på den opplevelsen i det siste - "Dette har jeg aldri gjort før....." ? Helt sikkert, og hvordan påvirket den opplevelsen deg? Vi erfarte opplevelsen senest da vi laget videoen, som vi har lagt ved denne artikkelen, i slutten av juni. Vi opplevde for eksempel at vi beveget oss "inn og ut av vår egen komfortsone" - det er ikke videoproduksjon som er vår kjernekompetanse :o)!

Å arbeide intensivt, og utviklende med opplevelsen av at "Det du aldri har gjort før" krever økt oppmerksomhet på din egen opplevelse av mestring. Hvor ofte har du vært ekstra oppmerksom på den opplevelsen i den siste tiden? Kanskje skjer det akkurat nå, fordi du er på vei inn i eller allerede har etablert en slags feriemodus (ferie kan jo også være "skummelt")? Du reflekterer over hvordan du opplever egen mestring på ulike arenaer, og søker aktivt input på det du måtte streve med. Eller du kjenner kanskje på noe som oppleves mer diffust - hva handler egentlig denne artiklen om?

Vi har alle, i ulike sammenhenger, et ansvar for å bidra til mestring gjennom samspillet med våre medmennesker. Det gjelder enten vi møter de på private eller profesjonelle arenaer. Hvordan legger du til rette for MESTRING i egen og andres hverdag? Statera Norge bidrar til økt kompetanse om hvordan en ØKT opplevelse av MESTRING styrker helsen både for den enkelte, og dermed omgivelsene. Livet byr på opplevelser av mange slag - og kravene forstås og håndteres ofte i nær sammenheng med vår opplevelse av MENING i ulike situasjoner.

HELSEN er din viktigste ressurs - hvordan kan du som leder og medarbeider - ektefelle, partner, venn, kollega eller familiemedlem systematisk og med permanent inspirasjon styrke egen og andres helse?

Statera Norge har kunnskap og erfaring med effekten av å styrke og fremheve faktorer som påvirker helsen, og opplevelsen av MESTRING og MENING. Vi ønsker å bidra til økt kunnskap om dette, basert på en vitenskapelig salutogen helseteori , slik at opplevelsen av MESTRING og MENING øker. Effekten er mer innovasjon, økt lønnsomhet og styrket opplevelse av balanse i ulike miljøer, og på ulike arenaer.

Vi ser frem oss til å møte deg - RIKTIG GOD SOMMER

Planlagte kurs høsten 2016

Hvem er vi?

Ønsker du å motta våre nyhetsbrev?