Lykke og glede!

Gule roser symboliserer lykke og glede! Noen ganger er lykke og glede å ha en leder eller kollega som ser verdien av å styrke deg og dine ressurser!

Statera Norge har spisskompetanse, og godkjenning hos Nav til å utføre og bidra i arbeidsplassvurderinger.