Kurs - Helsefremmende ledelse, oktober 2016.

Hvor helsefremmende er din arbeidsplass? Det kan måles! Det kan forklares! Den kan utvikles til det bedre!

Salutogent lederskap fokuserer på ressursene hos mennesker og arbeidsgrupper. Det er basert på lederens interesse for andre mennesker, og lederens vilje til å inspirere, oppmuntre og anerkjenne positiv atferd. Gjennom dette skapes det en meningsfull sammenheng hvor både lederskap og medarbeiderskap bidrar til suksess. Salutogenese betyr å søke opprinnelsen til helse, og finne frem til betingelsene for at mennesker lykkes både profesjonelt og privat. Les mer, og meld deg på HER