God arbeidshelse = God folkehelse

Denne uken valgte Norsk Ergoterapeutforbund å godkjenne vårt kurs innen helsefremmende ledelse. Det betyr at deres medlemmer får anerkjent deltakelse på dette kurset som et ledd på veien til å bli spesialister innen arbeidshelse.

Hva bidrar ergoterapeuter med tenker du kanskje. I følge informasjonen på deres egen nettside lyder et av svarene slik "Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet. Det er ergoterapeutene som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav."

Det å styrke arbeidsplassens helsetilstand er selvsagt et samarbeid mellom flere, og Statera Norge ser frem til å møte både ergoterapeuter og andre profesjoner for å bidra til å styrke arbeidshelsen, og dermed folkehelsen, på norske arbeidsplasser. Vår erfaring er at dette handler om å utvikle samt videreutvikle kulturer som anerkjenner at både enkeltindividets og organisasjonens helse har betydning for prestasjonene.

Vi avrunder med et sitat, ønsker deg en fin dag videre og velkommen til kurs som styrker!

"Vi må kjenne vår egen bruks­anvisning. Være bevisst på hva som driver oss, og ta ansvar for badass dårlige tilbøyeligheter." Kathrine Aspaas