Er du opptatt av å styrke ditt helsefremmende lederskap?

Arendalsuka hadde mye oppmerksomhet på ulike arenaer i år. Et tema som ble viet bred oppmerksomhet var lanseringen av den "Emosjonelle revolusjon".

Er du opptatt at helsefremmende arbeid er det ekstra inspirerende å oppleve økende oppmerksomhet om hvordan mennesker utfordres av sine emosjoner, og betydningen av å anerkjenne effekten av dette i ulike sammenhenger. Videre hvordan anerkjennelsen har positive effekter når den ivaretas på en meningsfylt måte.

Helsefremmmende lederskap handler om hvordan du kan styrke de mennesklige ressursene, både hos deg selv og andre, gjennom kunnskap om aktiviteter som øker opplevelsen av mening.

Statera Norge arrangerer i oktober kurs innen helsefremmende lederskap med grunnlag i vellykkede erfaringer fra tilsvarende kurs i Sverige. Vi har i den sammenheng også invitert vår svenske forretningspartner Svenska Hälsopromotion Gruppen ved Anders Hanson.

Kurset gir kunnskap og praktiske eksempler om hvordan du kan starte og gjennomføre helsefremmende tiltak i din organisasjon. Dette styrker evnen til å møte og håndtere medarbeidere / pårørende / beboere slik at ønskede og fastsatte målsetninger samt prestasjoner oppnås.

Noen eksempler på omtaler fra tidligere kurs

  • mer åpenhet om hva som fungerer / ikke fungerer
  • styrket opplevelse av å arbeid mot felles mål
  • bekreftet opplevelse av at den enkeltes bidrag utgjør en forskjell
  • bedret selvinnsikt
  • redusert fravær blant ansatte
  • utvidet kunnskap om faktorer som påvirker arbeidsplassens / organisasjonens helsetilstand
  • forbedrede samarbeidsevner og styrket trivsel
  • forsterket trygghet i omstillings - og endringsarbeid

Velkommen på kurs i oktober.