Aktuelt

Sykmeldte mener de ville kommet raskere tilbake i jobb hvis sjefen var mer forståelsesfull (Kilde; Dagens Næringsliv 10.4.2018) Statera Norge har gjennom ulike prosjekter erfaring med bruk av aktivite...

Relasjoner skaper resultater!

Takk for samarbeid og samtaler i 2017! STAMIs direktør Pål Molander innleder under NHOs årskonferanse 9.1.2018. Statera Norge deler med glede artikkelen "5 råd for et godt arbeidsmiljø" - og ønsker ve...

Relasjoner skaper resultater!

Vi takker for alle hyggelige og konstruktive stunder sammen med kunder, samarbeidspartnere samt følgere i 2016! Salutogen adferd handler blant annet om å; styrke det som fungerer, og forstørre samt vi...

Relasjoner skaper resultater!

Emosjonelt arbeid og sykefravær - gode dialoger skaper mer helse.

Relasjoner skaper resultater!

Helsen er en ressurs! Kan den styrkes gjennom dialogen med pårørende?

Relasjoner skaper resultater!

Vi legger til grunn at det fortsatt vil være behov for organisering og optimalisering av rammene for at både enkeltpersoner og grupper av mennesker skal kunne yte sitt beste. Det forutsetter evne og v...

Relasjoner skaper resultater!

Medarbeidersamtaler - en ære for meg som leder å gjennomføre!

Relasjoner skaper resultater!

Det er ukens juridiske dilemma på Ledernett. Ergonomi er en viktig faktor innenfor helsefremmende arbeid - det handler om å forebygge samt å styrke det som fungerer. Du som leder ønsker at dine medarb...

Relasjoner skaper resultater!

Det er vi i Statera Norge også. Frokostseminar om temaet den 26. oktober hos Arbeidstilsynet er et av flere arrangementer i EU-kampanjen «Gode arbeidsplasser hele livet. Å fremme et bærekraftig arbeid...

Relasjoner skaper resultater!

Hvordan kan jeg styrke meg selv og andre slik at det blir en god opplevelse av sammenheng og meningsfullhet?

Relasjoner skaper resultater!

Statera Norge deltok i august på den årlige konferansen for Nordic Ergonomics and Human Factors Society (NES) som i år ble arrangert i Kuopio, Finland. NES er en brobygger mellom forskning og praksis....

Relasjoner skaper resultater!

Svenske kommuner satser på SALUTOGENE ARBEIDSPLASSER! Vår svenske forretningspartner HÄLSOPROMOTION GRUPPEN har bred kompetanse innen utvikling av helsefremmende arbeidsplasser, og opplever stadig øke...

Relasjoner skaper resultater!

Denne uken valgte Norsk Ergoterapeutforbund å godkjenne vårt kurs innen helsefremmende ledelse. Det betyr at deres medlemmer får anerkjent deltakelse på dette kurset som et ledd på veien til å bli spe...

Relasjoner skaper resultater!

Arendalsuka hadde mye oppmerksomhet på ulike arenaer i år. Et tema som ble viet bred oppmerksomhet var lanseringen av den "Emosjonelle revolusjon". Er du opptatt at helsefremmende arbeid er det ekstra...

Relasjoner skaper resultater!

Gule roser symboliserer lykke og glede! Noen ganger er lykke og glede å ha en leder eller kollega som ser verdien av å styrke deg og dine ressurser! Statera Norge har spisskompetanse, og godkjenning h...

Relasjoner skaper resultater!

Statera Norge bidrar til å forbedre lønnsomheten! Hørt det før? Hvis svaret er ja - supert! Hvordan opplever du at egen innsats bidrar, og i hvilken grad har du anledning til å sjekke at dine opplevel...

Relasjoner skaper resultater!

Hvor helsefremmende er din arbeidsplass? Det kan måles! Det kan forklares! Den kan utvikles til det bedre! Salutogent lederskap fokuserer på ressursene hos mennesker og arbeidsgrupper. Det er basert p...

Relasjoner skaper resultater!

De mest helsefremmende relasjoner er preget av likeverd og av opplevd mening. Vi mennesker har behov for, og ønsker slike relasjoner på de arenaer vi deltar. Hva er dine viktigste referanser for å opp...

Relasjoner skaper resultater!

Vi har nå nyhetsbrev der vi ønsker å formidle faglig innhold, informasjon om vår virksomhet og annet som kan være av interesse for deg. Meld deg gjerne på gjennom vår hjemmeside stateranorge.no/aktuel...

Relasjoner skaper resultater!

Friske bedrifter og helsefremmende arbeidsplasser i Sverige og Norge.

Et fremgangsrikt og helsefremmende arbeidsliv er en av vår tids store utfordringer.

Relasjoner skaper resultater!

Når det legges til rette for hva som er viktig, og hvordan vi vil ha det for å oppleve mening skjer det noe merkelig. Da blir felles mål, resultater og engasjement viktigere enn å bruke tid på og lete...

Relasjoner skaper resultater!

Ønsker du å melde deg på vårt nyhetsbrev?